نویسنده = قاسمی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. قطعه‌بندی جریان داده حسگرها در محیط‌های هوشمند فراگیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-25

10.22091/jemsc.2018.1273

وحید قاسمی؛ محمد جوادیان؛ سجاد حیاتی