نویسنده = بشارت نیا، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. کشف انجمن در شبکه های اجتماعی ایستا با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-111

10.22091/jemsc.2018.1267

فاطمه بشارت نیا؛ علیرضا طالب پور؛ صادق علی اکبری