نویسنده = بیات، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی عملکرد سیستم‌های توزیع شده شئ‌‌گرا مبتنی بر پراکسی با استفاده از نظریه بازیها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-195

10.22091/jemsc.2019.1307

حسین صدر؛ پیمان بیات؛ مژده نظری سلیمان دارابی