نویسنده = وفائیان، امیر
تعداد مقالات: 1
1. روش پیشنهادی برای تشخیص نغمه و شناسایی خودکار گوشه‌ها در ردیف موسیقی سنتی ایرانی با رویکرد میکرو

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-66

10.22091/jemsc.2018.1268

امیر وفائیان؛ کیوان بُرنا؛ حامد ساجدی؛ داریوش علیمحمدی؛ پویا سرایی