نویسنده = ناظمی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ارائه و حل یک مدل زنجیره تامین سه سطحی با هدف افزایش کیفیت و کاهش زمان تحویل احتمالی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-63

10.22091/jemsc.2018.1544.1046

الهام ناظمی؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ مهدی غفاری