نویسنده = رضائی، عباسعلی
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از قابلیت اطمینان نسبی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

10.22091/jemsc.2017.1416.1045

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی


2. معیارهای بهینه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدّد در برنامه های تحت وب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-56

10.22091/jemsc.2018.2550.1062

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی


3. استفاده از قابلیت اطمینان نسبی برای افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-123

10.22091/jemsc.2017.880

عباسعلی رضائی؛ محمد هادی زاهدی