نویسنده = شاهسواری، میلاد
تعداد مقالات: 2
1. ارائه چهارچوبی برای ترسیم نقشه استراتژی با ترکیب روشهای SWOT و QSPM و DEMATEL: مورد کاوی شرکت نصب نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1396

10.22091/jemsc.2017.809.1034

میلاد شاهسواری؛ سید حامد موسوی راد