نویسنده = نظری فرخی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی یک روش جدید برای افزایش هوشمندی و سرعت الگوریتم کرم شب‌تاب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-34

10.22091/jemsc.2018.753.1033

فریبا سلیمانی؛ نرگس صالح پور؛ محمد نظری فرخی