نویسنده = نیشابوری جامی، انیسه
تعداد مقالات: 2
2. شبیه سازی یک مدل مکان یابی چند لایه ای تسهیلات با در نظر گرفتن تئوری صف

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-78

10.22091/jemsc.2015.582

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سعید کلاهی رنجی؛ انیسه نیشابوری جامی