ارائه چهارچوبی برای ترسیم نقشه استراتژی با ترکیب روشهای SWOT و QSPM و DEMATEL: مورد کاوی شرکت نصب نیرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، شرکت نصب نیرو(گروه مپنا) دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه چهارچوبی ترکیبی برای ترسیم نقشه استراتژی یک شرکت می باشد که در این تحقیق برای شرکت نصب نیرو  که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا است پیاده سازی شده است.در عصر حاضر مدیران به این نکته پی برده‌اند که منابع انسانی مهمترین و با ارزش‌ترین سرمایه شرکت هستند. شرکت نصب نیرو با در اختیار داشتن این سرمایه با ارزش و انتخاب استراتژی مناسب می‌تواند به اهداف خود برسد.در این پژوهش به بررسی عوامل داخلی و خارجی شرکت مذکور پرداخته و با استفاده از محاسبات گوناگون بهترین استراتژی برای مواجه با سیاست‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها انتخاب شد. سپس نقشه استراتژی شرکت بر مبنای کارت امتیازی متوازن جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های مشخص شده ترسیم شده است. این نقشه استراتژی به مدیران جهت درک استراتژی‌های سازمان و نحوه پیاده‌سازی کمک بسیار می‌کند. در نهایت، روابط موجود در نقشه استراتژی توسط روش دیمتل بررسی و نهایی شده و تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل، کیفیت بالای کار و افزایش سود شرکت شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Drawing a Strategy Map by Using the Combination of SWOT, QSPM and DEMATEL Methods: Case Study Nasb Niroo Company

نویسنده [English]

  • Seyed Hamed Moosavirad 2
چکیده [English]

 The aim of this research is to develop a combined framework to determine strategy map for companies. In this paper the framework is applied to determine the map strategy of Nasb Niroo Company which is one of the sub-organizations under the Mapna holding group. Nowadays, mangers  believe that human resources are the main capital of organizations. Nasb Niroo Company aims to use this capital and select best strategies for its objectives. This research focuses on assessing the internal and external factors of the company and selecting the best strategies. After selecting the best strategies, the strategy map of company is developed  using balanced scorecard method . This strategy map can help mangers to understand the company’s strategies and their implementation . Finally, the relationships in the strategy map have been evaluated by DEMATEL method. The most  influencing and influenced  factors are high quality of work and the growth of company’s profit, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • DEMATEL Method
  • Nasb Niroo Company
  • Balanced Scorecard
  • Strategy Map
CAPTCHA Image